tekst

Održana sjednica Skupštine i Upravnog odbora

Datum objave: 21.02.2021

Sjednicu Skupštine sazvao je Upravni odbor na temelju članka 18. Statuta Udruge vinogradara „TRSEK“ Ludbreg na svojoj sjednici održanoj  26. siječnja 2021. godine. S obzirom na trenutnu pandemiju COVID 19 virusa te preporuke stožera civilne zaštite o ograničenjima okupljanja, Udruga vinogradara „TRSEK“ Ludbreg  održala je Skupštinu elektroničkim putem, sukladno Poslovniku o radu sjednice Skupštine. Sjednici Skupštine nazočna su bila 53 člana.

Ad.1) 

a)     Izvješće Verifikacijskog povjerenstva podnio je Zlatko Brunčić,   te ustvrdio da su na sjednici Skupštine nazočna 53 ( pedesettri ) od 98 ( devedesetosam ) članova, što je dovoljno da sve odluke na sjednici budu pravovaljane.

 Dnevni red prihvaćen je jednoglasno

 Ad.2)

U radna tijela Skupštine predloženi su:

-        Predsjedništvo: Darko Marković - predsjednik, Marijan Šoš i Franjo Rašić - članovi,

-        Verifikacijska komisija: Zlatko Brunčić - predsjednik, Miro Orlović i Neno Novak - članovi,

-        Zapisničar: Mladen Matijašec

-        Ovjerovitelji zapisnika: Stanko Gložinić i Marko Makar

 Članovi radnih tijela skupštine prihvaćeni su jednoglasno

 Ad.3)

Poslovnik o radu prihvaćen je jednoglasno

 Ad.4)

 Izvješća za 2020. godinu:

Izvješće o radu Upravnog odbora (u prilogu ),

Financijsko izvješće (u prilogu ),

Izvješće Nadzornog odbora (u prilogu ).

 Ad.5)

            Glasanje po izvješćima organizirano je zasebno za svako izvješće

Sva izvješća usvojena su jednoglasno.

 Ad.6)

 Prijedlog Plana rada za 2021. godinu ( plan rada u prilogu ).

             Plan rada je usvojen jednoglasno

 Ad.7)

 Prijedlog Odluke o imenovanju Krešimira Horvata za novog člana Upravnog odbora (zbog smrti člana Upravnog odbora i predsjednika Branka Kežmana; prijedlog Odluke u prilogu poziva)

 Prijedlog odluke prihvaćen sa 50 ( pedeset ) glasova za i 3 ( tri ) suzdržana glasa

Nakon Skupštine održana je i sjednica Upravnog odbora

Za novog predsjednika predložen je Krešimir Horvat. Prijedlog je prihvaćen jednoglasno. Novi predsjednik se zahvalio na ukazanom povjerenju, te rekao da će nastojati uz pomoć svih članova Upravnog odbora nastaviti kvalitetan rad i ostvarivanje temeljnih ciljeva Udruge. 

Vrati se natrag...